BBQ喘症發作 車婉婉心痛︰佢呼吸唔到我都呼吸唔到 (13:39)

文章日期:2019年03月22日

車婉婉的寶貝仔BBQ就快兩歲大﹗近日天氣忽冷忽熱,BBQ不小心病倒,令車婉婉非常擔心,在社交平台留言︰「依家做咗MaMa,先至明白MaMa和小朋友真的非常連繫。昨天日間和BBQ先生玩耍,突然覺得佢體溫有點不同,直覺佢『中招』!但是量度體溫又沒有異樣,以為自己疑神疑鬼😅。」

「午睡後,一向睡醒不扭計的BBQ先生忽然哭著一直喊MaMa,只是要MaMa,其他什麼都不要,Q MaMa心知不妙......睡到半夜Q MaMa突然醒來,聽到BBQ先生醒了,O no....佢透氣似乎好辛苦.....」

「其實BBQ先生的氣管好敏感,天氣這樣忽冷忽熱忽濕忽乾引致他喘症,醫生吩咐Q MaMa在天氣變化的日子要特別注意BBQ先生的呼吸,果然,今早起來有喘氣症狀,好在Q MaMa家中已經如醫生吩咐準備好一切去招呼病貓BBQ,他應該真的很辛苦,晚上吿訴MaMa他不想吃飯😰😰😰」

「BBQ先生今天一整天在打扙(仗),一直把體溫打到38度以下,依家都仲打緊,阿仔你好叻呀!要加油﹗您是我最勇敢的Fighter💪🏻 MaMa 會在您身邊打氣❤️😘😘 #病貓bbq #憂鬱的眼神 #D天氣想點 #佢呼吸唔到我都呼吸唔到」

(即時娛樂)