【Too Active】41歲黃祥興仆倒斷鎖骨 留院開刀做手術 (13:28)

文章日期:2019年10月21日

41歲無綫藝人黃祥興昨晚在社交網上載躺在醫院病牀的照片,見他一個愁爆樣,並留言寫有「唔係18-22啦,要保重身體」,而今日他再上載X光照片,原來鎖骨斷裂,相當大件事。王浩信、徐榮、黃翠如、陳自瑤、林子善、陳山聰及陳敏之等,亦先後留言送上慰問,當中最搞笑是黃祥興回覆王浩信發生什麼事時,他表示自己「Too Active」(太活躍)。

黃祥興亦留言詢問大家意見:「想問大家 斷咗鎖骨 應該做手術 定係 等佢慢慢康復?」據知他日前在停車場意外仆倒,最初以為是脫骱,入院才知道是右邊鎖骨斷裂,需開刀做手術。

(即時娛樂)