【B女半個月大】惜囡囡「小珍珠」腳仔 羅仲謙自封戀足狂爸B (20:49)

文章日期:2020年04月30日

羅仲謙和老婆楊怡的寶貝女「小珍珠」於本月16日出世,今天剛好是B女出世兩星期,有女萬事足的謙謙,繼日前分享為囡囡砌BB牀後,今晚他在社交網曬B女腳仔照,並搞笑地惜惜B女小腳板,他寫道:「戀足狂爸B,超愛食珍珠腳。#我發現我開始變態」

快為人父的陳山聰留言:「開心。」已為人父的林子善則說:「依家未去到最好聞😂大大下(吓)浸味先至發出嚟。」

(即時娛樂)