【P牌父親】雨僑不請陪月傭人 讚老公羅力威堅持親力親為 (15:45)

文章日期:2020年06月21日

雨僑與羅力威於情人節宣布造人成功,今年內將榮升媽媽爸爸。雨僑今日在社交平台分享大肚寫真外,並上載一張羅力威手抱玩具BB的照片,看來正努力上堂學習湊B,而雨僑亦透露他們無請陪月或傭人姐姐,大讚老公堅持日後親力親為照顧小朋友。

雨僑留言:「P牌父親🚼Happy Father’s Day! 嚴格嚟講,我哋P牌都未攞嘅😬 不過我已經覺得你一定會合格! 話說無請陪月無請姐姐嘅我哋 屋企人都好幫得手嘅 但係呢個父親好堅持親力親為 話到時照顧方面佢負責番晒😌 好丫(吖)好丫(吖) 你唔係負責煮嘢俾(畀)我食就得㗎喇😊 加油呀 @adasonlo(羅力威)」

(即時娛樂)