Aka出新歌《愛人如己》 反思朋友經歷 (17:33)

文章日期:2021年08月17日

趙慧珊(Aka)近日推出新歌《愛人如己》,歌曲講述將自己認為最好的東西,放在別人身上,如歌名「愛人如己」,Aka說︰「呢首歌係要反思,係咪用自己認為最好的方式去愛一個人就係好事,由細到大,老師父母都教我哋,要將最好嘅嘢去畀人,但你覺得最好嘅嘢,又係唔係對方認為最好呢?係咪合適,別人鍾唔鍾意呢?如果佢冇話你聽真實感受,或者佢勉強說喜歡,雙方關係又可唔可以長久落去呢?」

Aka日前為新歌拍攝MV,有別過往MV,Aka除了親身上陣拍攝外,還邀請了她的中學師妹、網絡女神陳苡臻(Jessica),以及盧鎮業(小野)等演出,Aka表示︰「今次MV找兩位演員,將呢個故事演繹出來,雖然之前未接觸過,但有睇過佢哋拍攝作品。」

雖然Aka只參與MV一部分,而且還在最後才拍攝,不過她很早便現身拍攝現場,除了與導演密密斟,以及觀看Jessica與小野演出外,又請飲特色飲品慰勞他們,非常識做。Aka對演情侶的Jessica與小野讚不絕口,她說︰「今朝去探班,見到兩位演員好投入,就算係cut咗機,都會繼續瞓喺牀上講笑,鏡頭入面自然甜蜜感覺,同我聯想呢個故事嘅畫面好相似,演得好自然,都好欣賞及多謝佢哋今次參與。」

(即時娛樂)