Lucy放學嗌肚餓好想去Shopping 阿媽自嘲患分離焦慮症想申請做校工 (12:14)

文章日期:2021年09月03日

李璨琛的3歲女兒李元元(Lucy)前天(9月1日)第一日返學,一臉雀躍的她笑容滿面,更對住鏡頭派心心,完全沒有想喊的迹象,反而Lucy媽明顯不捨得女兒,笑言「可唔可以五歲先返學俾我玩多陣先」。

Lucy媽昨晚在社交平台上載Lucy熟睡中的照片,分享女兒首天返學的情况。她說︰「想總結一吓月巴豬包上學後概况:第一日放學後老母問佢返學開唔開心,佢第一句答老母:我好肚餓啊﹗講完肚餓之後,佢問老母:咁我哋依家去邊,老母問佢:咁你想去邊,佢話:我想去shopping。問佢返學做咗啲乜,佢淨係答:玩~~~囉。問佢有冇同學喊,佢話有。問佢有冇想喊,佢話冇呀。其實,老母最想喊。#早唞啦 #係呀係老母患上咗嚴重嘅分離焦慮症 #佢可能聽日就申請去做校工」

(即時娛樂)