MIRROR三子捱冷拍游水戲分 Edan變「乞兒登」自詡靚仔 (13:48)

文章日期:2021年11月23日

由呂爵安(Edan)﹑邱士縉(Stanley)﹑魏浚笙(Jeffrey)等合演的ViuTV新劇《i.SWIM》正拍攝得如火如荼,近日氣溫下降,Edan﹑Stanley和王智德(Alton)仍然捱冷拍游水戲分。

Stanley在社交網貼相,只見3子包住毛巾拿着飲杯取暖,他寫道:「天氣轉冷了,大家要著多件衫呀,大家放心啦,我哋唔會著多件衫㗎, 因為我哋已經同寒冷共存咗。我哋進化到啲水唔夠凍唔游㗎,講笑,15度點算好?我未諗到點面對。」Edan搞笑留言:「我們共赴冰泉。」

另外,Edan在Instagram貼出前晚《膠戰S2》的造型,今次他化身丐幫幫主「乞兒登」,戴了假髮及黐了假鬚,他搞笑留言:「講真,邊有咁靚仔嘅丐幫幫主㗎?我都知我唔似㗎啦﹗橫睇掂睇我都係做楊過啦﹗可惜比『煨sir』 @jeffreyngai(魏浚笙)做咗,不過又真係好鬼靚仔嘅,要求下次我做楊過,jeffrey做隻鵰﹗」

(即時娛樂)