DJ阿正「自肥」成功 伙男神魏浚笙拍珠寶廣告:意外地襯 (19:09)

文章日期:2022年03月22日

商台DJ黃正宜(阿正)勁冧新一代男神魏浚笙(Jeffrey),雖然Jeffrey已有穩定女友,但阿正在《膠戰S2》不時「花癡」上身,經常鬧着玩搞笑黐住Jeffrey。

昨天(21日)阿正在Instagram貼了「自肥計劃」照片,原來她伙Jeffrey拍攝珠寶系列廣告,2人還戴住同款珠寶,阿正得戚寫道:「今次終於輪到我嘅自肥計劃,連Jeffrey女朋友仔都要先行迴避。今次同Jeffrey戴上同款Fred珠寶系列,意外地襯,終於一嘗同Jeffrey帶情侶首飾嘅感覺啦!」

(即時娛樂)