《MM730─困獸鬥》今首播 洪嘉豪玩遊戲跟程人富「埋身肉搏」 (17:15)

文章日期:2022年04月04日

ViuTV全新節目《MM730─困獸鬥》由今晚(4日)起,逢星期一晚上7時半播放。節目由洪嘉豪、陳海寧(Isabella)、程人富、米露迪(Melody)和楊安妮(Win Win)擔任主持。

節目主持每集都會被困於一個神秘室內空間,並需透過簡單小遊戲分出勝負,只有勝者可以收工離開或獲得獎賞,落敗者則要接受懲罰。節目中的小遊戲,均是利用簡單道具或資源,方便觀眾一家大細在家眾樂樂。

5位主持在今晚首播中,以遊戲勝負決定抽獎輪盤上每個人的貼紙數目,最後利用輪盤抽出最後贏家。其中一個遊戲,每位主持分別先後在箱內抽出一段中文歌詞,並用英文翻譯讀出,最快而又猜對得最多的主持,就可得到最多輪盤貼紙。

其間,洪嘉豪一度「埋身肉搏」程人富,企圖阻止對方搶答題目,場面搞笑。先後在兩個小遊戲領先的洪嘉豪和Win Win,更可率先一睹今集的神秘禮物。洪嘉豪形容神秘禮物「無乜用,唔會特登喺街買番屋企」,Win Win表示「 唔會想拎份禮物返屋企」,又稱自己對這份禮物不感興趣。最後,其他主持知道神秘禮物後,感到羨慕,更大呼被洪嘉豪和Win Win誤導。

(即時娛樂)