MIRROR紅館演唱會開賣 網絡癱瘓 截至中午僅售出近18%門票 (12:55)

文章日期:2022年05月31日

人氣男團MIRROR將於7月下旬到8月初,在紅館舉行12場演唱會,門票今早(31日)10時正式公開發售,由於今次首度以實名制方式發售,不少網民及「鏡粉」(粉絲暱稱)搭正早上10點登入,惟網頁不斷顯示「重試中」,有網民甚至未能登入網頁,畫面空白一片,隔一段時出現「網頁無法正常運作」字眼,又要重新登入購票網站。

網站其後顯示,截至中午12時,12場合共37700場門票,尚餘可供購買數目為31146張,佔整體82.4%,而截至今午12時半,12場演唱會未有一場售罄。

不少「鏡粉」在社交網留言呻網絡癱瘓兼未能購票:「想問今日有冇人真係買到?」﹑「開始10分鐘後就死網咯喎!點攪呀?」﹑「又係買唔到」﹑「叫人唔好買黃牛,又比咁多飛主辦機構預留,咪又係有啲飛去左黃牛黨﹗」﹑「去到俾錢最後一步,timeout」;不過亦有網民成功購票:「我第1次10:50入到去落緊名之後就load唔到,第2次11:34入到去順利買到2張,大家加油」。

(即時娛樂)