MIRROR紅館演唱會門票售罄 呂爵安:希望以後有機會再開多啲場 (22:11)

文章日期:2022年05月31日

男團MIRROR將於7月25日至31日,以及8月2日至6日假紅館舉行12場《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》,演唱會合共約37700張門票今天(5月31日)早上10時於城市售票網公開發售,是次以實名制形式發售,每人限購2張,在購票時需閱覽有關是次實名購票的條款細則,並需填寫持票人與其身分證明文件相符的英文全名,購票時間或因而較一般沒有採用實名購票為長,故有別以往極速被搶光門票的情况。截止晚上9時多,網站顯示門票售罄。

成員呂爵安(Edan)於社交平台留言:「知道大家由今朝10點買飛買到啱啱,辛苦晒了!其實我都好希望每一位想睇嘅朋友都可以睇到,希望以後有機會嘅話我哋可以再開多啲場同可以有個更加好嘅賣飛模式!」

相關新聞:MIRROR紅館演唱會開賣 網絡癱瘓 截至中午僅售出近18%門票

(即時娛樂)