I SWIM|魏浚笙袁澧林夜闖泳池戲分 網民發現Out focus:睇到O咗嘴 (16:31)

文章日期:2022年07月15日

ViuTV原創劇《I SWIM》開播以來,均成為網民熱話,有讚有彈,不少網民讚魏浚笙(Jeffrey)和歐鎮灝(George)演出自然有驚喜,而呂爵安(Edan)一改戲路演Cool爆隊長,但因咬字不清加上語速問題而被批。

昨晚(14日)播出一集,有網民發現Jeffrey和劇中演施詠一角的袁澧林,晚上偷偷走入泳池傾偈,惟鏡頭竟然出現不對焦情况,維持近1分鐘,有網民在社交網留言:「夜晚泳池嗰度不斷Out focus,cam man唔知,導演又唔check﹗」﹑「要影後面Anson Lo郵輪嘛」﹑「睇到O咗嘴,真係唔明點解可以出到街」﹑「認同,望住好暈」。

(即時娛樂)