Jeremy為新歌首參與創作 推倒拍攝方案延後出MV (16:39)

文章日期:2022年10月27日

MIRROR成員李駿傑(Jeremy),繼《半》及《九》後,推出今年第3首個人歌曲《阿波羅》。《阿波羅》是Jeremy首次與吳林峰一同作曲的作品,他希望以新歌分享他經歷過後的成長。

Jeremy說︰「第3首歌想Keep住今年前兩首歌所講嘅光明與黑暗嘅對立,腦內突然想到光明之神阿波羅,然後睇資料就發現,原來光明之神都做過啲好黑暗、好殘忍嘅事,但最後都因為佢做過嘅事而經歷過好多唔同事情,令佢多咗唔同嘅營養,知道自己點樣成為光明之神。呢個故事啟發咗我寫呢首歌。」

早在構思初期,Jeremy已希望能由自己寫歌,但他知自己寫歌未夠班,於是邀請吳林峰幫忙。Jeremy向吳林峰分享了他對歌曲的構思,結果大家在互相配合、磨合下完成了旋律。Jeremy說︰「好感謝吳林峰幫手,佢話用咗差不多一個月去作呢首歌。佢都係為呢首歌好,用咗好多精力,去到依家可以畀大家聽,我內心都好感謝佢。」

其實促成今次Jeremy首次創作,還要多得王雙駿(Carl),Jeremy說:「同Carl叔講想作歌時,佢好支持我,所以當有Carl叔允許後就更加有信心去做。」

《阿波羅》的MV本應與歌曲同日推出,但Jeremy將本來計劃好的拍攝方案推倒重來,令MV要稍後面世。Jeremy解釋:「我想呈現更加好嘅畫面畀大家見到,所以就突然改變咗方向,需要更加多時間做前期準備工夫,希望大家都可以繼續期待。我都好想同大家一齊見證一個更加符合呢首歌嘅MV,希望MV出街嗰日可以驚喜到大家啦!」

(即時娛樂)

 

相關字詞﹕李駿傑 阿波羅