Sucy學家姐Lucy唔肯瞓覺 阿媽出招對付 嘆一山還有一山高 (12:26)

文章日期:2023年03月23日

李璨琛(Sam)太太梁志瑩上月誕下細女Sucy,4歲李元元(Lucy)榮升家姐。Sucy轉眼已滿月,樣子跟家姐Lucy十分相似,非常可愛。梁志瑩在社交平台分享Sucy眼仔睩睩的照片,笑她跟Lucy一樣不願睡覺。梁志瑩說︰「原來一山還有一山高,阿妹秉承住家姐嘅傳統,明明超眼瞓但死都唔瞓。冇諗過要我出新招,搵兩隻手指撳住佢個眼皮唔畀佢擘大隻眼,先死死地氣肯去瞓。#瞓着咗個樣都係嬲嬲哋😆」

(即時娛樂)