Gin Lee成功向林家謙邀歌 拍MV得個「諗」字 (18:30)

文章日期:2023年09月25日

Gin Lee(李幸倪)今年第4首派台作品《後人類的美麗與哀愁》今日(25日)上架。繼跳唱的《Dum Dum》、接着是R&B的《單戀這件小事》、然後回歸Gin式情歌《企好》後,新歌找來林家謙作曲、周耀輝填詞,唱出心靈上戰勝困惑,綻放未來的後人類曲風。

其實Gin跟家謙早年透過監製已經有過合作,這次Gin希望來個「2.0」,親自向家謙邀歌,Gin坦言家謙的歌在她心中,有一股不可言喻能穿透心靈的神奇力量:「家謙嘅旋律就係有種魔力,能夠去到我心深處,令我唱唱下會不自覺流淚。」

家謙交出的3首Demo中,其中一首正撼動了Gin的心,當中一句歌詞更擁有強大力量:「收到呢首Demo,我覺得成首歌好有意境同詩意,當時成首歌只有副歌有一句歌詞︰『最後最後 還是退後退後』,有種莫名感動,聽一次已經好吸引我,就好似睇一齣舞台劇最精彩嘅一幕。歌詞方面,我唯一要求輝哥(周耀輝)要保留呢句。」

MV採用一鏡到底拍攝方法,看似容易,其實「魔鬼在細節」,需要多方面的配合,她說:「比如我嘅節奏、唱到邊度行到邊度、同鏡頭距離互動,仲有燈光部同事,歌曲去到邊度就要有唔同燈光效果。我又要咪嘴,要留意歌詞,At the same time導演係一路畀緊cue,好似Multi-task,同一時間做3、4樣嘢。」不過輕鬆的地方是節省時間:「唔使好似平時咁要拍10幾20個鐘,因為平時有好多唔同分鏡,又要換衫﹑換妝﹑換景,時間長好多,呢個部分嚟講就簡單啲,但一定要中,冇就要不停去試。」

由於這是Gin首個全CG的MV,現場除了站着的沙地及椅子是實境,其餘都全靠Gin的幻想,她笑說:「故事發展係後期CG,現場我乜都睇唔到,我成日問導演去到呢度,CG會發生乜嘢事?勁煩住佢。全靠自己想像力,例如我要幻想後面個星球炸咗喎,咁我應該要點樣演繹呢件事呢?去到後面我要幾澎湃呢?歇斯底里定淡淡然呢?要密切同導演傾。」

(即時娛樂)