QK玉瑛室|黎芷珊拒揭巨星瘡疤 自爆擔任訪談節目監製 (18:35)

文章日期:2024年03月05日

新城知訊台於今天(5日)推出全新節目《QK玉瑛室》,由譚玉瑛、何基佑、麥皓兒和黃筠兒擔任節目主持,從多角度探討生活細節,並邀請城中名人擔任嘉賓,探討嘉賓不為人知的一面。

黎芷珊成為該節目頭炮訪問嘉賓,在場幾位主持表示回憶湧現。譚玉瑛表示認識黎芷珊多年,她是既即興而且走得比較前衛的人。黎芷珊說:「當年做《430穿梭機》節目主持,監製成日話我曬得太黑,又問我可唔可以唔好成日着黑、白、灰色嘅配搭,應該着多啲粉色嘅系列,感覺親民一啲,但我最後都冇妥協!」

被問到為什麼影壇巨星願意接受黎芷珊訪問,黎芷珊謙稱:「因為我做主持人太耐,同埋有好多影壇巨星都係識於微時,佢哋知道我訪問習慣,唔會專登揭佢哋嘅瘡疤,建立互信關係。」

譚玉瑛表示黎芷珊是努力工作的人,做事親力親為,黎芷珊也說:「4月即將會推出全新訪問節目,我會成為監製,改變舊時對談式訪問。今次專注訪問唔同類型歌手,仲會跟埋佢哋去唔同地方巡迴演唱。」被問到在訪問過程中趣聞,黎芷珊說:「有一位歌手臨開騷前幾日,就會唔講嘢,對我嚟講係好大挑戰,係邊位我就賣關子先!」

黎芷珊及譚玉瑛表示有計劃與各戰友再合作:「同阿Ben(黃智賢)﹑麥包(麥長青)成日都講,不如大家再合作,以主持方向或飲食方向做一啲搞作!」

(即時娛樂)