B仔「袁咕碌」5個多月大 「學神爸媽」袁偉豪張寶兒要外援幫手 (13:28)

文章日期:2024年05月26日

合共4集的全新育兒真人騷節目《學神爸媽Get Set Go!》,由5月30日起,逢周四、五晚上十點半翡翠台播映。節目分別邀得「學神爸媽」袁偉豪、張寶兒,及「老手爸媽」森美和吳若希接受連串「育兒」挑戰。

袁偉豪(Ben)與太太張寶兒,去年11月誕下兒子「袁咕碌」袁晞祐,2人只有5個多月湊仔經驗,在節目中開口表明要外援:「我哋每一日都喺度諗,袁咕碌嗌兩聲係代表啲咩呢?需要每日學解讀佢嘅需要,我哋要請人幫一幫我哋。」Ben還自稱「大細路」,兼曲線冧爆老婆:「你湊仔年資唔止五個月呀,計埋我呀,7年。」寶兒聞言即回應:「係呀,7年零5個月。」

另外,製作組每集安排兩輪不同難度任務,考驗新舊組別爸媽,每集都要上陣應戰的Ben、寶兒及吳若希,則分別以「冷面湊B大法」、「以退為進溫柔大絕」及「BB話同聲同氣攻擊大法」,應付撠手個案,當中以阿Ben「出事率」最高;令人意外的是,湊小朋友7年的吳若希,成功率竟不及「學神媽咪」寶兒,吳若希事後亦大讚寶兒:「我覺得寶兒係100分。」

(即時娛樂)