Super Girls成員吳嘉熙認跟夏雨兒子分手 不涉第三者 (12:13)

文章日期:2019年10月11日

Super Girls成員吳嘉熙(Cheronna)與夏雨兒子黃奕晨(Dixon)秘密結束兩年情,有傳兩人分手是因為Cheronna一腳踏兩船,搭上近日因擅離職守被商台暫停主持工作的DJ阿檸。消息傳出後,Cheronna與Dixon終於透過社交平台認分手,但強調不涉第三者。

Cheronna留言︰「我同Dixon個幾月前分手,並不是我提出的,就今日報道指我一腳踏兩船,呢個傳言百分百並非事實,真的不好意思連累埋朋友,我同阿檸只是朋友而已,完全沒有發展空間,況且結束一段感情既(嘅)傷痛唔係短時間可以復原,呢段時間,我多謝身邊有咁多好朋友陪伴我,希望大家都祝福我,會遇到一段好姻緣!」

Dixon則說︰「我同Cheronna既(嘅)分開,原本係打算低調處理。所以我倆一直都不作任何回應。直到今日既(嘅)報道,連累到身邊既朋友,萬分抱歉,所以需要為此事出來澄清。我倆分開,並沒有牽涉到第三者,而Cheronna亦沒有一腳踏兩船。希望大家可以明白每段感情完結都需要時間同空間處理情緒,我亦沒有其他回應了,謝謝大家關心。」

(即時娛樂)