MIRROR慶中秋 姜濤自拍冧「姜糖」 Edan孖胞妹合照 (14:36)

文章日期:2021年09月22日

昨天(21日)中秋節,MIRROR成員呂爵安(Edan)仍要錄新歌,黃偉文(Wyman)在Instagram貼相,他留言:「宇宙嘅另一個角落,有人中秋節流流都仲錄緊新歌,就係為咗令大家早啲有得聽!Respect!(我無去現場咁偉大,圖片乃探子回報。)」Edan則在Ig限時動態貼了和胞妹合照,並寫上:「中秋節快樂﹗」

姜濤昨晚則在Ig貼了多張自拍照冧「姜糖」,其中一張嘟嘴,另一張則不經意影到經理人花姐(黃慧君)入鏡,姜濤寫道:「中秋快樂樂樂」。忙拍ViuTV新劇的邱士縉,亦在Ig貼相,他說:「月餅節快樂,今年唔食得,你哋幫手食啦﹗」

(即時娛樂)